28
Ağu 2019
Karakter ve değerler ders olarak verilir mi?

Herkes kendisinden en nitelikli karakteri doğuracak potansiyellerle donatılmış olarak dünyaya gelmiştir. Her insanın yaşayacağı yaşam koşulları birbirinden çok farklı olacağına göre, her insan için erdemli insanı doğuracak potansiyellerin...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2019
Okullarda Karakter Eğitimi Verilmeli mi?

Karakter eğitimi, tarihsel anlamda bütün eğitimsel faaliyetlerin ulaşmak istediği genel bir amaç olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında karakter eğitimi faaliyetlerinin tarihsel temelleri Antik Yunan'a kadar uzanmaktadır. Karakter...

MAKALEYİ OKU