Bilinsin isterim

Kendimi ait hissettiğim coğrafyayı siyasi sınırlarla çizmem ben.

Değerlerimin ve tarihimin ait ve sahip olduğu tüm coğrafya bana aittir ve bende o coğrafyanın bir parçasıyım.

Halep benim ilimdir, Musul gibi, Kerkük gibi, Erbil gibi.

Tahran'da, Tebrizde soydaşlarım nefes alıp verdikçe bilirim, hissederim.

Filistin bir parçamdır, yan komşum gibi.

Bağdat ilimizdir tıpkı Hicaz gibi.

Ecdadımın yüzyıllarca hüküm sürdüğü tüm coğrafyada kalbim atar.

Gazze sınırında dalgalanan Ay-yıldızlı bayrakla savrulurum Siyonistlere doğru.

O yüzden bir minare yıkılmışsa Halep'te taşları yüzüme çarpar.

Kafir bir kurşun sıkmışsa Filistin'de bir bacımıza, sol tarafımdan kan damlar.

Sana'da, Kahire'de bir mazlum ah etmişse Firavun'un elinden, ta burada içim sızlar.

Emperyalistlerin çizdiği sınırlar ülke değildir gözümde. Ben şehirlere inanırım.

Kudüs'te nefes alır, İstanbul'da veririm.

Urfa'da pişirilen mırranın kokusu Saraybosna'da duyulur.

Orta Asyalıyım. Ortadoğuluyum. Anadoluluyum.

Aynı Allah'a secde eden ve tevhide inanan herkes kardeşimdir.

Aynı mukaddesata ve Milli Duygulara bağlı olan herkes milletimdir.

Bakü'de öz gardaşlarım vardır.

Türkmenistan bozkırlarındaki rüzgar dalıma çarpar.

Türk oğlu Türk'üm elbette ama benim coğrafyam ve insanlarım Türkiye'den daha geniştir.

İyi bilirim ki bizim kadim medeniyetimiz siyasi sınırların çevreleyemeyeceği kadar büyüktür.

Ve yine çok iyi bilirim ve inanırım ki Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir.

YORUM EKLE